رشته استیل کامپیوتر

  • High tension high carbon prestressing steel cable 7 wire pc strands weights

    کابل فولادی پیش تنیده با کربن بالا با وزنه‌های رشته‌های کامپیوتری با تنش بالا

    رشته سیم فولادی بتنی پیش تنیده کم آرامش، معمولاً ما آن را PC STRAND می نامیم فرآیند تولید دارای کیفیت دقیق است.PC Strand (رشته سیم بتنی پیش تنیده) از میله های سیم فولادی با کربن بالا ساخته می شود که پس از عملیات سطحی به صورت سرد به سیم های فولادی کشیده می شود و سپس مقدار مشخصی از سیم های فولادی به رشته ها سنتز می شوند و سپس تحت فشار قرار می گیرند. تسکین فرآیند تثبیتبرای افزایش دوام می توان سیم را با روکش فلزی یا غیرفلزی پوشاند یا ...